Muzykoterapia Stargard

Muzykoterapia Stargard

19 marca, 2019 0 przez Doradca Regionalny

Gra jest motywatorem, który wykonywa, że uczniowie chętniej poddają się oddziaływaniom terapeutycznym. Kiedy wpływ melodii, rytmu, pulsu, jasnej barwy głosów i stan ich głośności jest przydatny i przyjemny – przechodzimy do budowania z muzykoterapią.

Muzykoterapia Choszczno

Ta nowatorska forma psychoterapii może posłużyć podopiecznym dotkniętym wielorakimi zaburzeniami rozwojowymi, somatycznymi, psychosomatycznymi, kinestetyczno-ruchowymi, intelektualnymi czy społecznymi. W jaki metoda wykorzystać tę strategię w kariery z dzieckiem niepełnosprawnym?

Muzyka jako materiał terapeutycznego oddziaływania

Wśród nowoczesnych metod książki z dzieckiem niepełnosprawnym jeszcze większą renomą zajmuje się muzykoterapia, która umożliwia uczniu w odkrywaniu świata. Terapia grą stanowi jedynym z wyjątków terapii kompleksowej cierpiącej na punktu ukierunkowanie ruchu, kształtowanie samoregulacji psychoruchowej, koncentracji uwagi, pamięci, myśli i rozwój orientacji czasoprzestrzennej. Ponadto, muzykoterapia umożliwia tłumienie neurotycznych elementów postaw lękowych, konstruktywne ukierunkowanie osobowości dziecka oraz wywołanie jego wrażliwości estetycznej.

zobacz również porównywarka cen lego

Muzykoterapia Choszczno

Wpływ muzyki na system człowieka

Muzykoterapia to sytuacja psychoterapii wykorzystująca muzykę jako materiał stymulujący rozwój podopiecznego i modyfikujący jego zachowanie. Katarzyna Błaszkiewicz, absolwentka Wydziału Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Gry i Muzykoterapii Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu oraz autorka programu Twórczych Zajęć Muzyczno-Plastycznych, wyjaśnia, że w ramach tej drogi wyróżniamy muzykoterapię receptywną (ukierunkowaną i nieukierunkowaną) oraz aktywną (ćwiczenia muzyczno-ruchowe i słuchowo-głosowe, improwizacje głosem, stylem i na instrumentach perkusyjnych, psychodrama, pantomima).

Zajęcia z muzykoterapii łączone w kariery z uczniu z niepełnosprawnością

Samą z budów oddziaływania terapeutycznego w kariery z dzieckiem z niepełnosprawnością jest koncert muzykoterapeutyczny. W trakcie takich działań podopieczny poddawany jest szeroko pojętej stymulacji polisensorycznej w zasięgu słuchu, wzroku, dotyku, węchu i dodatku. Istotną pracę w momencie spotkań terapeutycznych pełnią ćwiczenia motoryki średniej i aktywizacja dziecka w obszarze kinestetyki. Koncerty muzykoterapeutyczne powinny stanowić robione przy uwzględnieniu możliwości percepcji podopiecznego. Dla dziecka z niepełnosprawnością sprzężoną takie zajęcia przybierają formę oddziaływań na okresie zmysłowym.

Muzykoterapia Choszczno

W pozycji terapeutycznej należy akcentować komunikacyjną rolę dźwięków wydawanych przez podopiecznych borykających się z przeszkodami w porozumiewaniu się. Warto pamiętać, że rytm, harmonika i melodyka nadają muzyce znaczenie ekspresyjne, zaś intensywność dźwięku, barwa i wibracje mają kontrakt z emocjonalnym oddziaływaniem muzyki na mózg. Katarzyna Błaszkiewicz dodaje, że dużo aktywnym czynnikiem w muzyce jest rytm, który wraz z metrum i tempem kształtuje przebieg ładowań i wyładowań energetycznych, stymulując funkcje psychomotoryczne.

Źródło artykułu Rola muzykoterapii w pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością

Muzykoterapia Choszczno